.

Sakrament Małżeństwa

 

 

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej koniecznie 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.

Potrzebne dokumenty:

 metryka chrztu z adnotacją o bierzmowaniu (ważność dokumentu 3 miesiące od daty wystawienia)

 dowody osobiste

 świadectwa ukończenia katechizacji w zakresie szkoły zawodowej lub średniej

 zaświadczenie ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej

 

Aby Sakrament Małżeństwa zawierany w kościele powodował skutki cywilno - prawne, narzeczeni muszą się udać do USC stałego miejsca zamieszkania jednej ze stron celem dokonania niezbędnych czynności prawnych.

 

Kalendarz Liturgiczny

Facebook