.

Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

Wspólnota prowadzi adoracje pokutno-wynagradzające za grzechy nasze i całego świata, jakimi obrażane jest Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi. Modli się również o rychłą osobistą, w rodzinach, w parafii a także w całej Polsce – Intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wspólnotę dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa tworzą ludzie świeccy, którzy pragną, aby Jezus królował w sercach, rodzinach, zakładach pracy, we władzach państwowych, urzędach oraz w całym społeczeństwie. Spotykają się oni co tydzień w swojej parafii przed Najświętszym Sakramentem w duchu adoracji i wynagrodzenia Boskiemu Sercu za grzechy. To przez modlitwę Wspólnota przygotowuje parafię do intronizacji, to ona ofiaruje swoje modlitwy, radości i cierpienia w tej intencji, to ona przygotowuje grupy społeczne i zawodowe do tej uroczystości. To Wspólnota dla Intronizacji NSPJ po uroczystej Intronizacji w parafii kontynuuje modlitwy, aby tego aktu mogło dokonać całe miasto i diecezja a także, by każdy mógł wytrwać w swych dobrych postanowieniach. Nie dokonuje się Intronizacji jeśli nie ma Wspólnoty, aby nie był to tylko jednorazowy akt, ale by to było stałe zakorzenienie w Bogu, a to dokonuje się przez stałe trwanie we Wspólnocie na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem.

Opiekun: Ks. prob. Szczepan Janas

Spotkania: w każdą środę o godz. 15.

Kalendarz Liturgiczny

Facebook