.

Legion Maryi

Legion Maryi (Legio Mariae) jest międzynarodowym rzymskokatolickim ruchem apostolstwa świeckich, działającym za zgodą hierarchii kościelnej, pod przewodnictwem Maryi Niepokalanej. Powstał
w Irlandii w 1921 roku a nazwę zapożyczył od legionu rzymskiego, na wzór którego jest uformowany. Legion Maryi ma podział organizacyjny armii starożytnego Rzymu ale jego sprawność ma być podniesiona na poziom nadprzyrodzony. Pozostaje do dyspozycji biskupa i proboszcza
w podejmowaniu służby społeczeństwu oraz każdej pracy służącej dobru Kościoła. Legioniści nigdy nie podejmują działań bez zgody kapłana. Podstawy działania tego ruchu określone są w Oficjalnym Podręczniku Legionu Maryi.
Historia Legionu Maryi. Założycielem był Frank Duff- żyjący w latach 1889-1980. Grupa młodych ludzi w celu zastanowienia się jak świeccy mogliby współpracować przy szerzeniu Królestwa Bożego, spotkała się u młodego urzędnika Franka Duffa w przeddzień uroczystości Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Skupili się przy stole, ktoś miedzy dwoma bukietami kwiatów ustawił figurkę Matki Bożej Pośredniczki Łask, uklękli, wezwali Ducha Świętego i odmówili różaniec. Taki był początek tego nowego ruchu apostolstwa świeckich, który powstał 44 lata przed ogłoszeniem soborowego Dekretu
o apostolstwie świeckich. Przez 7 pierwszych lat Legion rozwijał się wyłącznie w Irlandii, później zaczął rozprzestrzeniać się na cały świat. Dzisiaj jest obecny w 163 krajach na wszystkich kontynentach, liczbę członków aktywnych szacuje się na około 3 mln a członków pomocniczych na 10 mln osób. W Polsce jest ponad 25 tysięcy wszystkich członków LM. Pięciu papieży udzieliło poparcia Legionowi Maryi swoim Apostolskim Błogosławieństwem – Pius XI w 1933 roku, Pius XII w 1953 roku, Jan XXIII w 1960 roku, Paweł VI w 1965 roku a Jan Paweł II wielokrotnie. W 1965 roku Frank Duff był uczestnikiem Soboru Watykańskiego II jako specjalny obserwator świecki. Kardynał Leo Suenens nazwał Duffa „geniuszem apostolatu”. Obecnie Legion trwa na modlitwie o beatyfikację sługi Bożego Franka Duffa.

W Polsce Legion rozpoczął działalność w 1948 roku dzięki inspiracji Anatola Kaszczuka – więźnia obozu w Kozielsku, oficera artylerii a później lotnictwa, który walczył w Polskich Siłach Zbrojnych na zachodzie pod dowództwem gen. Andersa. W Irlandii poznał ideę Legionu Maryi. Odkrył w sobie powołanie do działalności w Legionie. Osobisty kontakt z Frankiem Duffem, udział w pracach legionowych oraz dokładne szkolenie przygotowywało go do misji w Polsce. Decyzją Konsylium – najwyższej rady Legionu Maryi został w 1948 roku delegatem Legionu Maryi dla Polski. Założył pierwsze prezydium
w Ostródzie, potem w Lublinie. Jednak okres stalinowski przerwał to dzieło. Dopiero w latach 80 ubiegłego wieku Legion Maryi odnowił swoją działalność w Polsce.

Pierwsze Prezydium powstało w Katowicach przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy poparciu bpa. Herberta Bednorza i proboszcza ks. Damiana Zimonia (obecnie metropolity katowickiego). Powoli zaczęły powstawać wspólnoty Legionu Maryi w sąsiednich diecezjach. W Lublinie pierwsze prezydium powstało w 1986 roku przy Katedrze Lubelskiej. W kolejnych latach nastąpił znaczny rozwój Legionu Maryi w kraju, powstawały nowe Prezydia, Kurie, Komicja. Decyzją Konsylium w Dublinie 17.03.2002 Roku Komicjum pw. Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Lublinie zostało podniesione do rangi Regii, najwyższej Rady Legionu Maryi w Polsce. Podczas Konferencji Episkopatu Polski w listopadzie 1999 roku na Opiekuna Legionu Maryi wybrano ks. biskupa Romana Marcinkowskiego (biskupa pomocniczego z diecezji płockiej). Opiekunem Legionu Maryi w Archidiecezji Lubelskiej jest ks. Józef Sarzyński.

Królową Legionu jest Maryja Niepokalana.  Legioniści opierają swoją działalność na pokorze
i pobożności Maryi a podejmując pracę apostolską docierają do serc i dusz tych, których Matka Boża prowadzi do Swego Syna. Maryja potrzebuje w tym dziele oddanych ludzi, swojej armii, którą jest Legion Maryi. Zgodnie z charyzmatem działalność Legionu Maryi nastawiona jest na pracę ewangelizacyjną w parafii.

Apostolat czynu to :

Odwiedzanie mieszkańców w apostolacie „od drzwi do drzwi” np. w związku z roznoszeniem opłatka,

Apostolat z Cudownym Medalikiem zwłaszcza w dniu 27. listopada – w którym obchodzimy Dzień Cudownego Medalika;

Odwiedzanie osób samotnych, chorych w szpitalach, pensjonariuszy w Domach Opieki Społecznej, wychowanków domów opiekuńczych, więźniów,

Przygotowanie dorosłych do sakramentów świętych, zaniedbanych dzieci do I Komunii św.
i Bierzmowania,

Katechizacja osób żyjących w związkach niesakramentalnych,

Kolportaż pracy i książek katolickich,

Opieka nad kaplicami, krzyżami,

Zakładanie róż różańcowych.

Prace pomocnicze w parafii ;

Legion Maryi wspiera wszystkich potrzebujących pomocą duchową a nie materialną.

Formacja legionistów odbywa się poprzez :

Cotygodniowe spotkania członków czynnych;

Comiesięczne spotkania formacyjne członków wspierających;

Udział w legionowych dniach skupienia;

Udział w trzydniowych rekolekcjach zamkniętych;

Ogólnopolską Pielgrzymkę Legionu Maryi na Jasna Górę we wrześniu,

Pielgrzymki do sanktuariów maryjnych w całej Polsce;

Udział w dorocznej uroczystości ACIES, z aktem oddania się wszystkich legionistów Maryi z okazji Święta Zwiastowania NMP.

Udział w Zlocie Generalnym z okazji Święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny;

Apostolat modlitwy Legionu Maryi to :

Organizowanie i udział w modlitewnych adoracjach parafialnych przed Najświętszym Sakramentem:

I-czwartkowych w intencji kapłanów,

I-piątkowych wynagradzających Najświętszemu Sercu Pana Jezusa;

I-sobotnich wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi;

Prowadzenie nabożeństw majowych i czerwcowych przy krzyżach i kapliczkach przydrożnych;

Prowadzenie w świątyniach różańca, Koronki do Bożego Miłosierdzia, Gorzkich żalów, nowenn, godzinek;

Prowadzenie modlitw przy zmarłych;

Włączenie się w dzieło Duchowej adopcji dziecka poczętego;

Organizowanie i udział w Jerychu Różańcowym w intencjach Ojczyzny, Ojca świętego, o świętość rodzin, pokój na świecie, obronę życia poczętego;

Podjęcie modlitw za kapłanów;

 

Opiekun: Ks. Sylwester Gaweł

Spotkania: w każdy wtorek po Mszy św. wieczornej

Kalendarz Liturgiczny

Facebook