.

DUSZPASTERSTWO PIELGRZYMKOWE

Duszpasterstwo pielgrzymkowe pozwala na korzystanie z ogromu duchowych darów. Współcześnie wykształciło się szereg rodzajów pielgrzymek: piesze, rowerowe, autokarowe. Celem duchowym pielgrzymowania jest: pokuta, dziękczynienie, uwielbienie.
Pielgrzymi ufają, iż te tradycyjne intencje pomnażane są przez sam fakt trudów drogi oraz szczególne działanie Bożej łaski w pielgrzymkowym sanktuarium. Na uwagę zasługuje motyw ascetyczny i pokutny. Wysiłek pielgrzymki, cierpliwe znoszenie niedogodności mają swój wychowawczy wpływ na człowieka, zarazem mogą być ofiarowane jako pokuta za grzechy własne i bliźnich. W drogę zabierają intencje osób, które pozostały w miejscu zamieszkania i liczą na wstawienniczą modlitwę w miejscach świętych. Pielgrzymowanie jest zatem szczególną formą obcowania z Bogiem, poszukiwaniem źródeł wiary oraz sensu ludzkiej egzystencji. Pielgrzymki stanowią dla Kościoła wielką wychowawczą i ewangelizacyjną szansę. Nazywa się je często rekolekcjami w drodze. Pielgrzymi są apostołami w drodze i maja liczne okazje, by publicznie wyznać swą wiarę i dać chrześcijańskie świadectwo wobec innych spotkanych osób. Duszpasterstwo troszczy się o uczestnictwo pielgrzymów we Mszy św., skorzystanie ze spowiedzi, religijne konferencje. Czas pielgrzymki charakteryzują intensywne przeżycia religijne, które zostawiają znaczący ślad w życiu pątników. Często następuje duchowa przemiana, nawrócenie, ożywienie religijnej gorliwości, podjęcie nowych postanowień. Po powrocie z pielgrzymki do miejsca zamieszkania odbywa się spotkanie, które jest dobrą okazją, by włączyć do aktywniejszej formacji religijnej i zaangażowania w życie Kościoła. Jest ono organizowanie kilka razy do roku. W naszej Parafii pielgrzymi udają się corocznie do Częstochowy oraz do Sulisławic. Ponadto odbywają się pielgrzymki autokarowe do Maryjnych sanktuariów europejskich, m.in. Fatima, Lourdes, Medjugorie.  Uczestnicy pielgrzymek mają comiesięczne spotkania formacyjne oraz prowadzą czuwania modlitewne.

 

Facebook