.

Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”

Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent” prowadzone jest przez Księży Sercanów. Nawiązuje do nowatorskiej działalności na tym polu ich założyciela ks. Leona Dehona (1843-1925). Pierwsze spotkanie, z inicjatywy pana Marka Świeżego, odbyło się w grudniu 1999 r. Duszpasterstwo obejmuje szczegółowo osoby odpowiedzialne za kształt życia gospodarczego w Polsce: przedsiębiorcy, pracodawcy, prowadzący działalność gospodarczą, menedżerowie, dyrektorzy, osoby odpowiedzialne za kierowanie zespołami pracowników.

Celem jest duchowa i społeczna formacja tych, którzy tworzą nowe miejsca pracy, oraz troska, aby podejmowana przez nich działalność gospodarcza była zgodna z wymogami ewangelicznej miłości i sprawiedliwości społecznej. Ponadto:

  • Promujemy model „moralnego menedżera” – bycie chrześcijańskim przedsiębiorcą czy pracodawcą wymaga nie tylko profesjonalizmu i skuteczności, ale również określonych predyspozycji duchowych i moralnych
  • Pomagamy w pogłębieniu życia duchowego przez uczestnictwo w modlitwie i refleksji nad słowem Bożym
  • Szukamy odpowiedzi na pytania przedsiębiorców dotyczące etyki w biznesie
  • Pogłębiamy znajomość społecznej nauki Kościoła
  • Spotykamy się, by wymieniać doświadczenia
  • Integrujemy środowiska chrześcijańskich przedsiębiorców
  • Spotkania mają charakter duszpasterski, a zatem nie łączą się z popieraniem jakiejś partii czy stowarzyszenia; nie są też związane z organizowaniem zbiórek, nawet na najbardziej szlachetne cele

Duszpasterstwo „Talent” ma szerokie pole działalności. Spotkania odbywają się w różnych miejscach Polski. Spotkania mają charakter otwarty tzn. mogą w nich brać udział wszyscy zainteresowani.

Opiekun: Ks. proboszcz Szczepan Janas

Spotkania: III środa miesiąca

 

 

Facebook