.

Sakrament Chrztu Świętego

 

Dziecko powinno być ochrzczone w parafii jego rodziców (w uzasadnionych przypadkach za zgodą pisemną proboszcza własnego w innej parafii). Przy wyborze imienia dla dziecka rodzice powinni troszczyć się o to, by wybrane imię było zgodne z duchem chrześcijańskim. Rodzice dziecka wybierają ojca i matkę chrzestnych.

Chrzestni powinni:

  mieć co najmniej 16 lat

  być osobami, które przyjęły sakrament Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania

  być wierzącymi i systematycznie praktykującymi

  mieć intencje wypełnienia tego zadania

W celu spisania aktu chrztu dziecka, należy zgłosić się do kancelarii parafialnej, najlepiej z rodzicami chrzestnymi, co najmniej dwa tygodnie przed planowanym chrztem i przedstawić do wglądu:

  odpis aktu urodzenia dziecka (z Urzędu Stanu Cywilnego)

  świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka

  świadectwa moralności chrzestnych (od własnych proboszczów)

  podać dane personalne chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania)

  złożyć podpisy pod aktem chrztu

W dniu chrztu należy:

  zgłosić się 15 minut przed ceremonią

  przynieść ze sobą świecę chrzcielną i białą szatę.

Podczas ceremonii chrztu wszyscy powinni przystąpić do Komunii świętej. Sakrament Chrztu świętego w parafii udzielany jest w niedzielę podczas Mszy świętej o godz. 12.30 w kościele św. Bartłomieja. Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych prowadzona jest w kancelarii parafialnej w piętek poprzedzający chrzest.

Kalendarz Liturgiczny

Facebook