.

Pierwsza Komunia Święta - Rocznica Pierwszej Komunii Świętej

 

 

Bezpośrednie przygotowanie do pierwszej spowiedzi i pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św. rozpoczyna się w klasie III poprzez katechizację i spotkania w parafii, ale rodzice do tego wydarzenia przygotowują dziecko już od samego urodzenia poprzez wspólną modlitwę, pacierz, udział w życiu liturgicznym parafii, Mszę świętą. Dziecko przystępuje do I Komunii Świętej w swojej parafii.

 

Tylko w uzasadnionych sytuacjach może przystąpić do tego sakramentu w innej parafii po przedstawieniu:

  pisemnej zgody z własnej parafii

  zaświadczenia o uczęszczaniu na katechizację i dopuszczeniu do I Komunii Świętej wydane przez katechetę.

Rodzice dzieci, które zostały ochrzczone w innej parafii są zobowiązani do przedstawienia

świadectwa chrztu.

Kalendarz Liturgiczny

Facebook