.

Chrześcijański Pogrzeb

 

 

Pogrzeb chrześcijański nie udziela zmarłemu ani sakramentu ani sakramentaliów. Zmarły znajduje się już poza porządkiem ekonomii sakramentalnej. Pogrzeb jest jednak obrzędem liturgicznym Kościoła. Posługa Kościoła powinna jasno wyrażać rzeczywistą łączność ze zmarłym, a także ożywiać uczestnictwo zgromadzonej wspólnoty w obrzędach i głosić jej życie wieczne.

Godzinę Mszy świętej pogrzebowej i ceremonię odprowadzenia do grobu należy ustalić w kancelarii parafialnej przynosząc ze sobą akt zgonu wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego, a dopiero później załatwiać wszelkie formalności w Zakładzie Pogrzebowym.

W kancelarii parafialnej należy przedłożyć:

  skrócony odpis aktu zgonu z USC

  informację pisemną o przyjęciu sakramentu chorych

  kartę przeznczoną dla administracji cmentarza

Jeżeli z jakiegoś ważnego powodu pogrzeb parafianina odbędzie się poza naszą parafią, rodzina zmarłego powinna zwrócić się z prośbą do kancelarii parafialnej o pisemną zgodę - pozwolenie na pogrzeb w innej parafii. Podobnie, gdy ktoś z poza naszej parafii prosi o ostatnia posługę w naszej parafii prosimy o przedstawienie pisemnej zgody Księdza Proboszcza z parafii, w której zmarły mieszkał.

 

CMENTARZ

Na terytorium parafii znajdowało się kilka cmentarzy. Spośród nich do dziś zachowały się dwa cmentarze parafialne. Jeden przy kościele pw. Świętego Bartłomieja, a drugi przy drodze na Pocieszkę. Znane są także miejsca po nieistniejących już cmentarzach: przy kościele pw. Ducha Świętego, epidemicznym oraz kurhanie z XVIII w. Obecnie zmarli mieszkańcy parafii chowani są na cmentarzu komunalnym oraz na cmentarzu parafialnym.

Kalendarz Liturgiczny

Facebook