.

Sakrament Bierzmowania

 

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania

Warunkiem przyjęcia Sakramentu Bierzmowania jest:

  uczestnictwo w spotkaniach przygotowujących, których terminy są podawane w ogłoszeniach    parafialnych

  złożenie pisemnej prośby o udzielenie Sakramentu Bierzmowania

  udział w katechizacji szkolnej (nie dotyczy dorosłych)

  przedstawienie wyciągu z aktu chrztu

  osoby z poza parafii winny przedstawić pisemną zgodę własnego proboszcza.

Spotkania dla kandydatów z klasy VI w roku szkolnym 2023/2024: 06 września, 04 października, 08 listopada (dla rodziców), 29 listopada, 06 grudnia, 07 lutego, 06 marca, 12 kwietnia (droga światła)

Kalendarz Liturgiczny

Facebook