.

Sakrament Bierzmowania

 

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania

Warunkiem przyjęcia Sakramentu Bierzmowania jest:

  uczestnictwo w spotkaniach przygotowujących, których terminy są podawane w ogłoszeniach    parafialnych

  złożenie pisemnej prośby o udzielenie Sakramentu Bierzmowania

  udział w katechizacji szkolnej (nie dotyczy dorosłych)

  przedstawienie wyciągu z aktu chrztu

  osoby z poza parafii winny przedstawić pisemną zgodę własnego proboszcza

Kalendarz Liturgiczny

Facebook