.

Liturgiczna Służba Ołtarza

  

Jednym z popularnych ruchów młodzieżowych jest LSO - Liturgiczna Służba Ołtarza, czyli po prostu ministranci. Termin łaciński ministrare oznacza; służyć, pomaga;. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Liturgiczna Służba Ołtarza naszej parafii zrzesza chłopców ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych. Należy do niej również niewielka grupa studentów. Jej główną rolą jest posługa Chrystusowi Eucharystycznemu przy Ołtarzu w czasie Mszy św. a także podczas licznych nabożeństw. 

W I czwartek miesiąca ministranci gromadzą się na Mszy św. w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, po której odbywa się spotkanie formacyjne. Na zbiórkach omawiane są sprawy dotyczące liturgii, okresów liturgicznych, dyżurów oraz sprawy bieżące. Poza posługą podczas liturgii ministranci starają się czynnie brać udział w życiu parafii.

Wskazania dla ministrantów

Kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki

Służy Chrystusowi w ludziach

Zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem

Rozwija w sobie życie Boże

Poznaje liturgię i żyje nią

Wnosi wszędzie prawdziwą radość

Przeżywa Boga w przyrodzie

Zdobywa kolegów dla Chrystusa

Jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej

Modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą

Opiekun: ks. Mariusz Wasil

Spotkania:
- kandydaci na ministrantów - wtorek po Mszy św. wieczorowej,
- ministranci i lektorzy - sobota o godz. 10.

 

Kalendarz Liturgiczny

Facebook