.

Wigilia Paschalna

wigilia paschalna 6 20170416 1012172743W Wielką Sobotę, w dniu głębokiego milczenia liturgicznego, oddajemy się refleksji nad sensem wydarzeń zbawczych. Kościół czuwa niestrudzenie wraz z Maryją, Matką Bolesną, i razem z Nią oczekuje świtu zmartwychwstania. Kiedy bowiem zaświta «pierwszy dzień po szabacie», milczenie zostanie przerwane przez radosne orędzie paschalne, zwiastowane

w świątecznym hymnie Exultet podczas uroczystej liturgii Wigilii Paschalnej. Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią poruszy nie tylko kamień grobowca, ale także serca i umysły wiernych, napełniając ich tą samą radością, jakiej zaznała Magdalena, pobożne niewiasty, apostołowie
i wszyscy ci, którym Zmartwychwstały ukazał się w dniu Paschy.
By móc w pełni przeżyć ową Tajemnicę wiary Kościół sprawuje dziś wyjątkowo bogatą liturgię, nasyconą symboliką życia: światło – słowo – woda – uczta. Znaki te stanowią również główną treść kolejnych części Wigilii Paschalnej.


Światło
Na liturgię światła składa się poświęcenie ognia, zapalenie paschału, świec wiernych
i oświetlenie kościoła. Istnieje głęboka wymowa stopniowego rozpraszania ciemności przez „Światło Chrystusa”. Z Nim przechodzimy z ciemności śmierci do światła nowego życia. Płomień światła jest również znakiem gotowości i czuwającego oczekiwania.
Słowo
Po krótkim obrzędzie światła Kościół rozważa wielkie dzieła, jakie Pan Bóg dokonał od początku dla swego ludu. Obfitszy niż zwykle zestaw czytań jest cechą charakterystyczną wigilii – oczekiwania na Pana, którego zapowiadają starotestamentalne wydarzenia zbawcze i prorocy. W liturgii słowa tej nocy szczególnie ważne i uroczyście wykonane stają się dwa śpiewy (nie wykonywane przez okres wielkiego postu): Gloria – Chwała na wysokości Bogu i Alleluja.
Woda
Woda jest istotnym elementem potrzebnym do życia, dlatego jest ona symbolem także życia nadprzyrodzonego. Jest znakiem rozpoczynającym życie Boże w człowieku w sakramencie chrztu. Dlatego odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych ma tak wyjątkowe miejsce w liturgii Nocy Paschalnej.
Uczta
Liturgia światła, Słowa Bożego i chrztu jest wprowadzeniem i warunkiem do radosnego spotkania ze Zmartwychwstałym na uczcie eucharystycznej. Ten dar życia otrzymują wszyscy uczestnicy uczty paschalnej, posilający się Ciałem i Krwią prawdziwego Baranka Bożego poprzez przyjęcie komunii świętej.

Kalendarz Liturgiczny

Facebook

Ile osób jest online

Dzisiaj 11
Wczoraj61
W tygodniu154
W miesiącu1698
Wszystkie wejścia207362