.

Koło Misyjne

W naszej parafii działa Koło Misyjne Dzieci, które działa w ramach programu realizowanego przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. Podczas spotkań dzieci należące do Koła Misyjnego będą zapoznawały się z pracą misyjną, kulturą mieszkańców krajów misyjnych, a przede wszystkim
z radościami i troskami swoich rówieśników z różnych kontynentów, próbując przyjść im z pomocą poprzez modlitwę, drobne wyrzeczenia
i ofiary.

Opiekunki: p. Agata Bazak p. Joanna Mazur

Facebook