.

Dziecięce Koła Różańcowe

Idąc za wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej, jakie skierowała do dzieci podczas objawień "Trzeba modlić się na różańcu za grzeszników " oraz za przykładem Ojca św. Jana Pawła II, który powiedział o różańcu: " Różaniec jest moją codzienną i umiłowaną modlitwą. I muszę powiedzieć, że jest modlitwą cudowną, cudowną w swej prostocie i swej głębi (...), w naszej parafii działa Dziecięce Koło Różańcowe, które pragnie choć w małej części odpowiedzieć na wezwanie Matki Bożej.

Mali apostołowie, każdego dnia biorą do ręki różaniec i modlą się
w różnych intencjach: za grzeszników, za ludzi którzy odchodzą od Boga, za ludzi trwających w nałogowych grzechach, proszą o przemianę ich życia oraz w swoich intencjach, które często spontanicznie wypowiadają głośno.

Trzy podstawowe hasła, z którymi wiąże się przynależność do dziecięcego kółka różańcowego:

- nie ma dnia bez modlitwy,

- nie ma niedzieli bez Mszy św.,

- nie ma miesiąca bez spowiedzi świętej.

Opiekun: p. Ewa Gałązka

Facebook